Office Oslo

Et aktivt utleiemarked så langt i 2. kvartal

Etter en stille periode i slutten av mars, har utleiemarkedet for kontor tatt seg opp til nærmest normale nivåer i midten av mai. Vårt utleieteam har vært med på å leie ut et titalls lokaler siden påske, og når man ser på hvilke leietakere som har fullført sine søk og hvor store arealer som er leid ut, vil de fleste aktører puste litt lettere enn de gjorde ved påsketider.


Akershus Eiendom publiserte i slutten av april en oppdatert prognose for kontormarkedet i Oslo. Basert på SSBs oppdaterte anslag for BNP tror vi at ledigheten vil øke fra dagens 5.5% til 8.5% ved slutten av 2020 og bli på dette nivået de kommende to årene. Dette ledighetsanslaget ligger to prosentpoeng høyere enn hva vi anslo i januar i år. Det er nå interessant å konstatere at Oslo har hatt et aktivt leiemarked både i handels- og kontorsegmentet til tross for slike forventninger. Akershus Eiendom har vært med på å sette flere leiekontrakter den siste måneden – de største som kan offentliggjøres nå, er som følger

  • Mustad har signert to nye kontor-kontrakter i Lilleakerveien: Programvareselskapet Autostore har signert en 5 års kontrakt for 1.750 kvm i Lilleakerveien 2b - dette selskapet flytter fra sine nåværende lokaler i Asker til Lysaker i oktober. Omsorgsaktøren Stendi flytter fra sine lokaler i Bygdøy Allé til Lilleakerveien 2a i september, der de har signert en 7 års kontrakt på 2.300 kvm.
  • Schage Eiendom har nylig inngått to kontrakter i Skøyen Atrium, Drammensveien 145-147 på Skøyen. Konsulentselskapet Zacco flytter i oktober inn i nybygget i vestre del av Skøyen Atrium, hvor de har signert for 1.050 kvm i 5,5 år. Det andre nye leieforholdet er en 10 års kontrakt med Synergi Helse, som tar 700 kvm i det eksisterende bygget i samme kompleks, fra januar 2021.
  • Advokatfirmaet Seland Orwall har signert en 10 års kontrakt for 850 kvm i Parkveien 55 hos Høegh Eiendom.
  • Anton Sport har inngått en ny 7 års kontrakt med Aberdeen i Bogstadveien 2, og åpner i september i år sin nye 2.000 kvm flagship-butikk her. Denne er tidligere omtalt i denne artikkelen: https://akershuseiendom.no/mar...

Dette viser etter vår oppfatning at leiemarkedet fortsatt fungerer godt. fungerer nesten som i februar. Alle de nevnte leiekontraktene, og flere til, er inngått på nivåer som er der vi forventet det for tre-fire måneder siden. Prosessene har tatt litt lenger tid, men mange leietakere har helt tydelig ikke forandret sine arealbehov i særlig grad, og har fullført sine søk. Kontraktene viser også både geografisk og bransjemessig mangfold, noe som er betryggende.

Med tanke på at storparten av aktiviteten i 1. halvår vanligvis fullføres i juni, er dette et bra nivå for markedet. Vi vil anslå at aktiviteten i april-mai så langt har vært på 80% av hva vi kunne forvente ved starten av året, og utsiktene for resten av året er ikke langt bak fjoråret. Aktiviteten forteller oss at mange leietakere hverken er svært usikre på sine flytteplaner, eller har lagt seg på været for å vente å se – noe som kunne ha svekket markedet raskt. Sammenlignet med forrige «krise» - høsten 2014 – er dette et sterkere marked som ikke fremstår som utpreget skremt eller bekymret.