ESG  Capital Markets 

Del 3: ESG i eiendomsinvesteringer

Du ser nå filmen Utsikter for 2022 del 3 av 6: ESG i eiendomsinvesteringer ved Sindre Vesje Bråtebæk.

Under finner du ytterligere fem korte videosnutter om vårt oppdaterte markedssyn for næringseiendom per desember 2021. Vi tar for oss makro, kontormarkedet, transaksjonsmarkedet, logistikk og ESG.