Industriveien 25

Spennende kombinasjonseiendom på Skedsmo med ledige lager, verksted og kontorarealer.


Premises

Property building

Spennende kombinasjonseiendom på Skedsmo med ledige lager, verksted og kontorarealer.

Bygget er oppført med varige fasader i betong og består av tre etasjer pluss underetasje. Under-etasjen fremstår nærmest som en førsteetasje med direkte innkjøring i bygget, samt vinduer i store deler av etasjen.

Eiendommen ligger i noe skrånende terreng, hvilket muliggjør tilgang til flere nivåer for lagring. Eiendommen har 5 hovedinnganger og kantine i 1. etasjen. Det er god parkeringsdekknig på området.

LocationContact

Contact us for more information on the property

* Required

Contacts

Show CV

Stig Basing

Business Developer
Business areas

Documents