Konowsgate 67 B

Tilgjengelig, effektivt, fleksibelt - og kort vei til hele Oslo.


Premises

Property building

I Ekerbergskreten, med sentral beliggenhet rett ved Kværnerbyen , ligger Konowsgate 67B.
Et fleksibelt og robust signalbygg på 19.500 kvm, med fantastisk eksponering mot en av Oslos største innfartsårer.

Det er prosjektert utbygging som øker eksisterende arealer med ca.6000 kvm, klart til bruk medio 2025.

Bygget ble opprinnelig oppført som garasje- og logistikkbygg for Posten.
Med innkjøring fra både byggets overside og Konowsgate er eiendommen tilgjengelig fra to sider. Bygget er utviklet for å tåle hard bard belastning , f. eks. kjøring med truck og paller.

Location

Property landlord

Contact

Contact us for more information on the property

* Required

Contacts

Portrait of Haakon Himle Skandsen Show CV

Haakon Himle Skandsen

Advisor
Business areas
Portrait of Stig Basing Show CV

Stig Basing

Senior Advisor
Business areas

Documents

Digitalt Prospekt - Konowsgate 67B