Haslevangen 18

Frontiér er det siste bygget på HasleLinje - designet for fremtiden med erfaring fra fortiden i en ny bydel med handel, skole, barnehage, boliger, kontor, restauranter og hotell.

Lokaler

Bygget

Byggår:
Ferdigstilles ca 24 mnd etter signert leiekontrakt

Miljø:
BREEAM Excellent/ Outstanding, Smartbygg, Energiklasse A/Passivhus

Total størrelse:
34.000 kvm

Fellesfasiliteter:
Etter avtale, men normalt bedriftsrestaurant, dusj/garderobe, møterom, lounge og sykkelparkering.

Bygget er formet som et kvartal med gode sosiale soner, identitet og transparens. Moderne løsninger som fremmer innovasjon, læring og nytenkning.

Området er regulert til kontorformål og rammetillatelse for det presenterte bygget foreligger som BREEAM Excellent(/Outstanding). Bygget har trinnfri adkomst fra tre t-banestasjoner (Hasle, Økern og Løren), samt en rekke busslinjer. Bygget har kjørevei til hovedinngang og varelevering / økonomiinngang separat. To parkeringsplan for bil og sykkel under bygget, sikret med adgangskontrollanlegg. I Frontiér legger vi opp til en romslig, inviterende bedriftsrestaurant med møterom, loungeområde og mer tradisjonelle spiseplasser.Beliggenhet

Området:
HasleLinje/ Økern

Offentlig transport:
Hasle, Økern og Løren T-banestasjon (linje 4 og 5), busslinje: 60, 67, 23, 24, 21, 28 og Flybuss

Parkering:
God dekning i oppvarmet garasje internt i bygget (ca. 150 plasser) og tilstøtende anlegg.

HasleLinje er et byutviklingsområde som er i siste fase av transformasjonen. Området har 700 boliger, 130 000 kvm kontor/handel, hotell, barnehage og skole. Området er omringet av 3 ulike t-banestasjoner og gode bussforbindelser, samtidig som Norges største bildelingsordning er lokalisert på HasleLinje i samarbeid med Hertz Bilpool. I dag jobber det 1.750 personer på HasleLinje, i nær fremtid vil 6.000 ha sitt daglige virke her. Det vil bo rundt 1.600 mennesker i Krydderhagen og i Bygg 01, og nærmere 20.000 i umiddelbar nærhet.

Gårdeier

Eier:
Höegh Eiendom og AF Eiendom

Kontakt

Ta kontakt for mer informasjon om lokalet

* Påkrevd

Kontaktpersoner

Portrett av Jonas Myhre Vis CV

Jonas Myhre

Associate Partner
Forretningsområder

Dokumenter