Industriveien 25 - Lager/Verksted/Kontorareal på Skedsmo

Spennende kombinasjonseiendom på Skedsmo med ledige lager, verksted og kontorarealer.


Lokaler

Bygget

Spennende kombinasjonseiendom på Skedsmo med ledige lager, verksted og kontorarealer.

Bygget er oppført med varige fasader i betong og består av tre etasjer pluss underetasje. Under-etasjen fremstår nærmest som en førsteetasje med direkte innkjøring i bygget, samt vinduer i store deler av etasjen.

Eiendommen ligger i noe skrånende terreng, hvilket muliggjør tilgang til flere nivåer for lagring. Eiendommen har 5 hovedinnganger og kantine i 1. etasjen. Det er god parkeringsdekknig på området.

BeliggenhetKontakt

Ta kontakt for mer informasjon om lokalet

* Påkrevd

Kontaktpersoner

Vis CV

Stig Basing

Business Developer
Forretningsområder

Dokumenter