Industriveien 25

Effektive kontorlokaler i spennende kombinasjonseiendom

Lokaler

Bygget

Spennende kombinasjonseiendom på Skedsmo med ledige lager, verksted og kontorarealer.

Bygget er oppført med varige fasader i betong og består av tre etasjer pluss underetasje. Under-etasjen fremstår nærmest som en førsteetasje med direkte innkjøring i bygget, samt vinduer i store deler av etasjen.

Eiendommen ligger i noe skrånende terreng, hvilket muliggjør tilgang til flere nivåer for lagring. Eiendommen har 5 hovedinnganger og kantine i 1. etasjen. Det er god parkeringsdekknig på området.

BeliggenhetKontakt

Ta kontakt for mer informasjon om lokalet

* Påkrevd

Kontaktpersoner

Vis CV

Stig Basing

Business Developer
Forretningsområder

Dokumenter