Office Oslo

NorgesGruppen forlenger leieavtale på Skøyen

NorgesGruppen har tegnet en ny leiekontrakt på 15.900 kvadratmeter kontor og parkering i eiendommen Karenslyst Allé 12-14 på Skøyen, som en forlengelse av dagens leieforhold. Akershus Eiendom har bistått Aberdeen med prosessen å forhandle frem ny leiekontrakt i bygget.

Eiendommen Karenslyst Allé 12-14 på Skøyen er oppført i 1996 og hadde PWC som leietaker frem til 2006, før NorgesGruppen flyttet inn etter en mindre rehabilitering i 2008. Aberdeen Eiendomsfond Norge I AS har eid dette bygget siden 2006. NorgesGruppen har nå tegnet en ny leiekontrakt på 15.900 kvadratmeter kontor og parkering i eiendommen, som en forlengelse av dagens leieforhold. Akershus Eiendom har bistått Aberdeen med prosessen. Cushman & Wakefield Realkapital har bistått NorgesGruppen.

  • Eiendommen blir oppgradert til å tilfredsstille kravene til den krevende miljøstandarden for eksisterende bygninger BREEAM (Building Research Establishment Environment Assessment Method) in Use, minimum Very Good. Vi valgte å prioritere dette, blant annet for å ha et konkurransedyktig bygg nå og for fremtiden. Og, ikke minst, ligger det stor miljøgevinst i å kunne gjenbruke bygget som et hovedkontor, sier Jørgen Aaby, som har vært ansvarlig for forhandlinger og prosjekt for Aberdeen Eiendomsfond Norge I AS.
  • Oppgraderingen gir også andre kvaliteter, som et nytt utvidet inngangsparti, og et trapperom mot en ny fasade som gir åpne og lyse fellesarealer oppover i etasjene. Hele leiearealet oppgraderes til moderne og fleksibel standard.

Aberdeen Eiendomsfond Norge I AS er veldig fornøyd med å kunne beholde NorgesGruppen som en god langsiktig leietaker i bygget, og Jørgen Aaby poengterer også at avtalen i stor grad er et resultat av et godt samarbeid med NorgesGruppen gjennom forhandlingene i å utvikle et eksisterende bygg for dagens og fremtidens behov.

Når NorgesGruppen velger å reforhandle etter 12 år i eiendommen, er det av flere grunner, men en av de viktigste er miljøaspektet.

  • Selv om mange aktører kunne tilby energieffektive nybygg, ville det alt i alt være best for miljøet om vi ikke flyttet på oss. Når så gårdeier kunne tilby en hensiktsmessig løsning for å konvertere et eksisterende bygg som vi trives godt i til en vesentlig høyere miljøstandard, valgte vi altså i praksis å bli. Vi skal leie et svært forbedret bygg, sier utviklingsdirektør Geir Inge Juriks i NorgesGruppen Eiendom.
(Artikkelen fortsetter under bildet)
Photo: Aberdeen

For Akershus Eiendom, som har flest oppdrag som rådgiver for gårdeiere som trenger nye leietakere til sine bygg, har det vært en litt annerledes oppgave å bistå med å leie ut til den eksisterende brukeren av bygget.

  • Vi har bistått eier med å selge inn dette bygget i åpen konkurranse med flere andre, sterke alternativer. Et flott bygg med en svært god beliggenhet er alltid et godt utgangspunkt for å lykkes. Her har vi også jobbet med en veldig proff leietaker og en dedikert og dyktig utleier, og med miljø høyt på agendaen. Det har vært krevende, men veldig konstruktive forhandlinger og vi føler at sluttresultatet ble veldig bra for begge parter. Det spesielle i denne gangen var også at vi måtte gjennomføre veldig mange av møtene på Teams, som kan være litt utfordrende når det er en stor og kompleks forhandling, sier utleiesjef Ole Christian Iversen i Akershus Eiendom.

På Skøyen er det nå en komfortabel situasjon for eiere av kontorbygg, spesielt sammenlignet med det bredere Oslo-markedet som stålsetter seg for konsekvensene av Corona-krisen. På tilbudssiden er det lite nytt de nærmeste årene, de to nybyggene Harbitz Torg eid av Møller Eiendom og Skøyen Atrium som tilhører Schage Eiendom er nesten fylt opp, mens det er lite lekkasje av leietakere til andre områder. Noen store og små leietakere gjør også slik NorgesGruppen gjorde for 12 år siden og flytter hit fra sentrum, som konsulentfirmaet Zacco nettopp gjorde i Skøyen Atrium. Kontorledigheten kommer derfor til å være under snittet for Oslo i overskuelig fremtid.