ESG

Halvårsrapport - Vår 2022

Akershus Eiendoms Halvårsrapport for våren 2022 er nå tilgjengelig på nett og PDF. Rapporten gir en kort oppsummering av de ulike segmentene og status på transaksjons- og leiemarkedet.

Nettversjon og PDF kan leses her: Akershus Eiendom - Halvårsrapport - Vår 2022