English
Akershus Eiendom Haakon VIIs gate 5

Analyse


Akershus Eiendom har siden 2002 levert markedsanalyser og presentert utviklingen i næringseiendomsmarkedet med stadig større presisjon og detaljeringsnivå. Vårt team utfører også verdivurdering av næringseiendom for et stort utvalg kunder, og gjør i tillegg mer komplekse rådgivningsoppdrag for konkrete prosjekter, bygg, områder og segmenter.

Les mer

Markedsanalyser, rapporter og presentasjoner
Vi har inngående kunnskap om næringseiendomsmarkedet og utarbeider generelle og skreddersydde analyser, rapporter og markedspresentasjoner for både store og små aktører i markedet. I tillegg gir vi to ganger i året ut en markedsrapport som gir nøkkeltall og prognoser for alle hovedsegmenter av norsk næringseiendom. Vi følger markedet tett, både ved å gjøre jevnlige målrettede undersøkelser, samt å samle inn informasjon via meglervirksomheten og andre kilder. Våre statistikker, indekser og prognoser er bygd opp over lang tid og nyter høy tillit i markedet.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller en uforpliktende samtale.
Akershus Eiendom - møterom

Verdivurdering og rådgivning


Verdivurdering av eiendom
Ekstern verdivurdering av næringseiendom er et relativt ferskt fagfelt i Norge, og vi er en av de største aktørene i dette markedet. Mange eiendomsaktører har jevnlig behov for å få utarbeidet uavhengige verdivurderinger av sine eiendommer eller porteføljer. Vi gjennomfører et stort volum av dette for eiere eller andre interessenter både på kvartalsvis, halvårs- eller årsbasis for internt bruk eller til bruk vis-à-vis banker, aksjonærer og lignende. Vår solide oppdragsmengde og velprøvde metoder gjør oss i stand til å vurdere alle typer næringseiendom over hele landet.

Vi har verdivurdert eiendommer for over 200 milliarder kroner i løpet av de siste to år for ulike klienter. Hvert år setter vi verdi på over 1.000 forskjellige eiendommer rundt om i landet. Akershus Eiendom gjennomfører regelmessig verdivurdering for mer enn 50 ledende eiendomsbesittere.

Les mer

Eiendomsrådgivning
Basert på den kompetanse og erfaring vi besitter kan vi tilby inngående og skreddersydd rådgivning innen utvikling, utleie og salg/kjøp av næringseiendom.
Eksempler på slik rådgivning er:

  • Utredning av alternativer og anbefaling av utviklingsstrategi for en tomt
  • Rådgivning om utvikling kontra salg av enkelteiendommer
  • Beregning av økonomiske effekter og risikoelementer ved lokaliseringsvalg

God rådgivning krever ikke bare sterk arbeidskapasitet og velprøvde metodeverk, men også mye erfaring fra markedet, og i de aller fleste rådgivningsoppdrag trekker vi på erfaringen i hele firmaet,
 
Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller en uforpliktende samtale.
aAkershus Eiendom AS. Haakon VIIs gate 5. Postboks 1739 Vika. 0121 Oslo
t+47 22 41 48 00 f+47 22 41 48 06 wakershuseiendom.no mpost@akershuseiendom.no

Kontakt ansatte Personvernerklæring