English
AE_Rapport_Vaar2017_web_2

Markedsrapporten

Markedsrapporten: Det norske næringseiendomsmarkedet - våren 2019

Rapporten gir et overblikk over det norske eiendomsmarkedet med hovedvekt på næring. Rapporten publiseres hvert halvår, i mars/april og oktober. Rapporten trekker frem viktige trender i markedet for næringseiendom i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Rapporten belyser de forskjellige markedene innen næringseiendom; kontor, handel, hotell, logistikk og boligutvikling. Rapporten gir også spesifikke eksempler på transaksjoner i leie og transaksjonsmarkedet.


Bestill Markedsrapporten

Investing in Norway 1st edition 2019

Investing in Norway

Håndbok for det norske Næringseiendomsmarkedet. Utgave 1 - 2019


Rapporten gir en introduksjon til det norske eiendomsmarkedet sammen med overordnet investeringsguide som inkluderer en kort introduksjon knyttet til juridiske problemstillinger, skatt og fremmedkapitalfinansiering. Rapporten tar også for seg forvaltning og utvikling. Rapporten er skrevet sammen med et utvalg av andre aktører i markedet, gjengitt bakerst i rapporten.


Bestill Investing in Norway

JLL Nordic City Report Spring 2019 - foto

Nordic City Rapport - Vår 2019

Rapporten gir et overblikk over det nordiske næringseiendomsmarkedet og publiseres hvert halvår i mars og august/september. Rapporten utarbeides i samarbeid med JLL og trekker frem viktige trender i næringseiendomsmarkedet i Stockholm, Gøteborg, Malmø, Oslo, København og Helsingfors (Helsinki).


Bestill Nordic City Rapport - Vår 2019

aAkershus Eiendom AS. Haakon VIIs gate 5. Postboks 1739 Vika. 0121 Oslo
t+47 22 41 48 00 f+47 22 41 48 06 wakershuseiendom.no mpost@akershuseiendom.no

Kontakt ansatte Personvernerklæring