Brånås Næringspark 2

En fantastisk eksponert kombinasjonseiendom beliggende mot E6, like ved Hvamkrysset. Total størrelse på bygget er 11 255 kvm, med et rikt antall lasteporter og gode takhøyder.

Premises

Property building

Eiendommen ble oppført i 1999 av NCC for Quale Gruppen, og har siden da huset store selskaper som ICA, Menningo, Coca Cola og Collicare. Sistnevnte er fremdeles bruker av bygget.

Eiendommen fremstår som moderne, hvor plassering av porter sikrer effektiv drift, med korte avstander for truckene. Utenfor portene er et god snuplass for en semitrailer.

Eiendommen har en god fordeling av lager / kontor, og godt med parkeringsplasser.

Location

Eiendommen ligger svært godt eksponert mot E6, samtidig som den har enkel av- og påkjøring via Hvamkrysset. Korte avstander som gjør eiendommen særdeles god for distribusjon av gods til Stor-Oslo regionen.

Avstander:

Gardermoen: 23 min.

Oslo havn: 23 min.

Alnabruterminalen: 15 min.

Lillestrøm: 10 min.

Property landlord

Ragde Eiendom AS er et eiendomsselskap i sterk vekst som driver med utleie, samt kjøp og salg av bolig- og næringseiendom.

I dag består konsernet Ragde Eiendom AS av 287 selskaper og datterselskaper som til sammen eier ca 1,485 millioner kvadratmeter næringseiendom, fordelt på lager, kontor, butikk/kjøpesenter, industri, hotell, og 7724 parkeringsplasser. I tillegg eier konsernet 504 leiligheter for utleie. Eiendomsmassen er geografisk godt spredt, med hovedvekt i Oslo og Bergen. Selskapet eier også bygg i Belgia, Nederland, Sverige, Danmark og Finland.

Contact

Contact us for more information on the property

* Required

Contacts

Portrait of Haakon Himle Skandsen Show CV

Haakon Himle Skandsen

Advisor
Business areas
Portrait of Stig Basing Show CV

Stig Basing

Senior Advisor
Business areas

Documents