Nøkkeltall

Per juli 2024 Kilde: Akershus Eiendom, SSB og DNB Markets. Yieldestimater satt januar 2024