Nøkkeltall

Per november 2022 Kilde: Akershus Eiendom, Statistics Norway and DNB Markets