Nøkkeltall

Per februar 2024 Kilde: Akershus Eiendom, Statistics Norway and DNB Markets. Yieldestimater satt 12. oktober 2023