Hotell 

Utsikter fra Taket, Mai 2022 | Hotell - Del 1 Makro

Hotellmarkedet har hentet seg overraskende fort inn etter hver nedstengning, og belegget er nå tilbake på pre-pandeminivå. Turisme og kurs/konferanse ser ut til å være uberørt av pandemi, mens generell jobbreising fortsatt er noe lavere. Vi venter en sterk utvikling for hotellnæringen på kort sikt, men fra neste år vil svakere BNP-vekst dempe aktiviteten.