Bærekraft

Varslingskanal

Ved mistanke om brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold, brudd på GDPR eller skadevirkninger på miljø ber vi våre forretningsforbindelser og leverandører varsle selskapet om dette via varslingskanalen nedenfor

Send epost