Logistic & Industrial

European Logistics Market Update - Nov 2021

Vår internasjonale partner JLL er ute med en fersk logistikk-oppdatering for november. Her kan du lese mer om utviklingen i leiepriser, byggeaktivitet, yield og investorsentiment.

I rapporten kan JLL konstatere at etterspørselen etter logistikkareal fra leietakersiden nå er rekordhøy i Europa som helhet. Den viktigste driveren for økt etterspørselen er tiltagende arealbehov for netthandelsaktører, som utgjør det nest største segmentet innenfor logistikkeiendom, kun slått av tredjeparts-logistikkaktører. Økningen i arealbehov kan ses i sammenheng med endrede forbruksvaner i kjølvannet av korona-pandemien.

Nybyggaktiviteten er høy, og aldri før har det blitt ferdigstilt mer logistikkareal enn tredje kvartal i år. Men selv med høy byggeaktivitet er ledigheten lav, noe som igjen resulterer i press på leieprisene. Ifølge leieprisindeksen til JLL var leieveksten i tredje kvartal på 3,6% år over år, den kraftigste veksten på mer enn ti år.

De sterke tallene gjenspeiles også i transaksjonsmarkedet der volumet for logistikkeiendom er opp 64% så langt i år målt mot samme periode i 2020. Den europeiske snitt-yielden har falt uavbrutt i nesten ni år, og står nå på 3,70%, hele 60 punkter lavere enn november i fjor. Den laveste yielden finner vi i Tyskland (3,10%) og Nederland (3,20%). Norsk logistikkyield er per november 2021 på 4,0%.

Klikk her for å lese mer.

European Logistics Market Update - Nov 2021