Office Oslo

Norges største advokatfirma flytter til Tordenskiolds gate 12

Advokatfirmaet Schjødt flytter til Entras Tordenskioldsgate 12 i løpet av Q3 2022. Akershus Eiendom ved Trond Aslasken har vært en del av det tverrfaglig teamet bestående av Entra markeds- og prosjektavdeling, Grape Architects og Krohnark interiørarkiteker. Det å jobbe med kvalitetsbevisste leietakere stille helt andre krav og vi har arbeidet suksessivt med Schjødt for å forstå deres behov.

Les mer om prosessen i artikkelen fra Nærings Eiendom