Office 

Utsiker fra Taket | Makro - April 2022

Krig og sanksjoner bidrar til materialknapphet og betydelig prisvekst på innsatsfaktorer for byggebransjen. Høy lønnsvekst og raskt stigende renter kommer på toppen. Presset lønnsomhet i mange prosjekter vil trolig bidra til å dempe byggeaktiviteten i tiden som kommer.