Utsikter fra Taket | Makro - Februar 2022

Restriksjoner og smitte har rammet global produksjon og transport og bidratt til rekordhøy vareetterspørsel. Resultatet er akselererende prisvekst og den lengste ventetiden på leveranser siden 1970-tallet.

Denne korte filmen gir deg et sammendrag av vårt nye månedlige analyseprodukt, «Innsyn&Utsyn».