Logistic & Industrial 

Utsikter fra Taket, August 2022 | Logistikk - Del 2 Eiendom

Pandemi, flaskehalseffekter og geopolitisk uro har vist sårbarheten i internasjonale forsyningskjeder og trukket opp lagerbehovet for å sikre forutsigbarhet. Samtidig påvirker høyere finansieringskostnader investorenes aktivitet og prising av logistikkeiendom.