Office 

Utsikter fra Taket | Eiendom - April 2022

Skyhøy vekst i byggekostnader og usikkerhet knyttet til hvor lenge kostnadene vil ligge på dagens høye nivåer, peker mot dempet byggeaktivitet i det nærmeste året og muligens videre fremover. Det oppstår en ubalanse i markedet for kontoreiendom preget av en usikker tilbudsside som ikke klarer å svare den positive etterspørselssiden.