Utsikter fra Taket | Eiendom - Februar 2022

Logistikkindustrien gjennomgår store strukturelle endringer, mye grunnet pandemien, og forsyningskjedene beveger seg fra en «Just-in-Time» til en «Just-in-Case»-modell for å være bedre rustet for den nye virkeligheten.

Denne korte filmen gir deg et sammendrag av vårt nye månedlige analyseprodukt, «Innsyn&Utsyn».