Capital Markets 

Utsikter fra Taket | Makro - Januar 2022

Utsiktene for næringseiendom er sterke, både fundamentalt og relativt til andre aktivaklasser.

Denne korte filmen gir deg et sammendrag av vårt nye månedlige analyseprodukt, «Innsyn&Utsyn». I januar-nummeret har vi sett på den økende interessen for å investere i næringseiendom, både internasjonalt og i Norge. Trykk her for å laste ned vårt månedlige analyseprodukt.