Røyken Næringspark - Follestadtoppen

Røyken Næringspark har en unik plassering mellom Oslo, Drammen og Drøbak. Korte avstander har bidratt til at parken har tiltrukket seg flere attraktive leietakere. På Røyken Næringspark har vi mulighet til å tilby et nytt lagerbygg bygget etter leietakers spesifikasjon.

Merk: Illustrasjoner er kun men som eksempel på hvordan et bygg kan se ut. Utvikler og leietaker vil sammen finne en optimal løsning basert på spesifikasjoner og tomtens beskaffenhet

Premises

Property building

Vi bygger på skreddersøm, og eksakt størrelse er fleksibelt. Regulering åpner for høy utnyttelse, med opp mot 17 meter takhøyde. Størrelse på kontor er også avhengig av leietakers ønske. Tomten er ferdig regulert og planert.

Location

Area

Asker forøvrig

Description

Næringsparken har en unik beliggenhet med korte reiseavstander til større byer / områder:

Asker: 20 min

Oslo: 35 min

Drammen: 25 min

Drøbak: 24 min

Vestby: 32 min

Moss Havn: 45 min

Property landlord

Mikkelsen Eiendom AS

Contact

Contact us for more information on the property

* Required

Contacts

Portrait of Stig Basing Show CV

Stig Basing

Director
Business areas
Portrait of Haakon Himle Skandsen Show CV

Haakon Himle Skandsen

Advisor
Business areas

Documents