Røyken Næringspark - Johan Follestads vei 10

Røyken Næringspark har en unik plassering mellom Oslo, Drammen og Drøbak. Korte avstander har bidratt til at parken har tiltrukket seg flere attraktive leietakere. På Røyken Næringspark har vi mulighet til å tilby et nytt lagerbygg bygget etter leietakers spesifikasjon. Størrelsen på bygget gjør at dette er en unik mulighet for mindre brukere til å få sitt eget bygg.

Merk: Illustrasjoner er kun men som eksempel på hvordan et bygg kan se ut. Utvikler og leietaker vil sammen finne en optimal løsning basert på spesifikasjoner og tomtens beskaffenhet.

Premises

Property building

Location

Contact

Contact us for more information on the property

* Required

Contacts

Portrait of Haakon Himle Skandsen Show CV

Haakon Himle Skandsen

Advisor
Business areas
Portrait of Stig Basing Show CV

Stig Basing

Senior Advisor
Business areas

Documents