Akershus Eiendom hjelper kunder med å utforske potensialet i sine eiendommer ved å tilby markedsledende verdsettelsesrådgivning og innsikt.

Våre medarbeidere er sertifiserte innen REV og RICS, og kan levere tilsvarende rapporter etter behov."

Når våre kunder investerer i eiendommer, er det avgjørende å forstå nøyaktig hva de investerer i. Vi synliggjør muligheter og trusler knyttet til eiendommen eller porteføljen, identifiserer mulige forretningscaser og skaper et solid grunnlag for å forstå nåværende verdi og potensiell utvikling.

Akershus Eiendom opererer innenfor alle store sektorer over hele landet, og vi hjelper kundene med å treffe optimale beslutninger basert på en helhetlig forståelse av verdier og kontantstrømmer.

Utforsk hvordan vi bistår våre kunder med å nå sine mål:

Verdivurdering

Estimer den virkelige verdien av eiendommen eller porteføljen din i enhver sektor, hvor som helst i landet. Få en pålitelig og nøyaktig vurdering fra våre profesjonelle medarbeidere, selv for de mest komplekse prosjektene. Avhengig av ditt behov kan vi bistå med alt i fra enkle kalkulasjoner til dyptgående rapporter.

Rapportering og regnskap

Rapportér og benytt markedsmessige eiendomsverdier gjennom pålitelige verdivurderinger, enten i forbindelse med balanseføring eller øvrig rapportering.

Finansiering

Bistå dine långivere i deres risikostyring og beslutningstaking med presise og godt dokumenterte verdivurderinger understøttet av strategisk markedsinformasjon, leietaker- og eiendomsmessige vurderinger.

Forhåndsverdier

Står du foran en investeringsbeslutning, reforhandling eller nye leietakere? Vi kan bistå med å estimere hva eiendommen din kan bli verdt gitt ulike fremtidige scenarioer. Avhengig av ditt behov kan vi bistå med alt i fra enkle kalkulasjoner til mer dyptgående rapporter.

Due dilligence

Skal du gjennomføre en kommersiell due dilligence eller har behov for en ekspertvurdering i forbindelse med en investeringsbeslutning? Vi kan bistå med godt dokumenterte verdivurderinger understøttet av strategisk markedsinformasjon, leietaker- og eiendomsmessige vurderinger slik at du fatter en beslutning på best mulig faktagrunnlag.

Mulighetsstudier

Har du en eiendom eller en tomt hvor det eksisterer flere muligheter for utvikling? Våre medarbeidere har betydelig erfaring innen eiendomsutvikling. De vil kunne bistå deg med sin kompetanse for å synligjøre de riktige strategiske valgene sett i lys av markedsmessige muligheter og tilhørende forventet avkastning.

Ekspropriasjon

Estimer markedsverdien av eiendommen og motta innspill på et forventingsrett estimat på din bruksverdi av eiendommen slik at du kan stille godt forberedt til fremtidige forhandlinger.