Akershus Eiendom hjelper kunder med å utforske potensialet i sine eiendommer med markedsledende verdsettelsesrådgivning og innsikt.

Vi har medarbeidere som innehar REV og RICS sertifisering og kan levere tilsvarende rapporter ved behov.

Når våre kunder investerer i eiendom er det et behov for å vite nøyaktig hva de skal bruke penger på. Gjennom å synliggjøre muligheter og trusler knyttet til eiendommen eller porteføljen og identifisere mulige business-caser, dannes et grunnlag for å forstå eksisterende verdi og hvordan verdien kan utvikles.

Akershus Eiendom dekker alle store sektorer i hele landet, og vi hjelper kundene med å ta best mulig avgjørelser basert på en helhetlig forståelse av verdi og kontantstrømmer.

Utforsk hvordan vi bistår våre kunder med å nå sine mål:

Verdivurdering

Estimer den virkelige verdien av eiendommen eller porteføljen din i enhver sektor, hvor som helst i landet. Få en pålitelig og nøyaktig vurdering fra våre profesjonelle medarbeidere, selv for de mest komplekse prosjektene. Avhengig av ditt behov kan vi bistå med alt i fra enkle kalkulasjoner til dyptgående rapporter.

Rapportering og regnskap

Rapportér og benytt markedsmessige eiendomsverdier gjennom pålitelige verdivurderinger, enten i forbindelse med balanseføring eller øvrig rapportering.

Finansiering

Bistå dine långivere i deres risikostyring og beslutningstaking med presise og godt dokumenterte verdivurderinger understøttet av strategisk markedsinformasjon, leietaker- og eiendomsmessige vurderinger.

Forhåndsverdier

Står du foran en investeringsbeslutning, reforhandling eller nye leietakere? Vi kan bistå med å estimere hva eiendommen din kan bli verdt gitt ulike fremtidige scenarioer. Avhengig av ditt behov kan vi bistå med alt i fra enkle kalkulasjoner til mer dyptgående rapporter.

Due dilligence

Skal du gjennomføre en kommersiell due dilligence eller har behov for en ekspertvurdering i forbindelse med en investeringsbeslutning? Vi kan bistå med godt dokumenterte verdivurderinger understøttet av strategisk markedsinformasjon, leietaker- og eiendomsmessige vurderinger slik at du fatter en beslutning på best mulig faktagrunnlag.

Mulighetsstudier

Har du en eiendom eller en tomt hvor det eksisterer flere muligheter for utvikling? Våre medarbeidere har betydelig erfaring innen eiendomsutvikling. De vil kunne bistå deg med sin kompetanse for å synligjøre de riktige strategiske valgene sett i lys av markedsmessige muligheter og tilhørende forventet avkastning.

Ekspropriasjon

Estimer markedsverdien av eiendommen og motta innspill på et forventingsrett estimat på din bruksverdi av eiendommen slik at du kan stille godt forberedt til fremtidige forhandlinger.