Office Oslo

Norges største advokatfirma flytter til Tordenskiolds gate 12

Schjødt flytter til Tordenskiolds gate 12 i løpet av Q3 2022. Akershus Eiendom ved Trond Aslaksen har bistått Entra med rådgivning, konseptutvikling og utleie av 11 250 kvm kontor til det ledende advokatfirmaet Schjødt.

Les mer om prosessen i artikkelen fra Nærings Eiendom.

Photo: