Kontor Oslo

Anthon B Nilsen finner en partner for fremtiden, og en internasjonal aktør ekspanderer

Svenske Balder blir deleier i en svært stor og mangfoldig eiendomsportefølje i og rundt Oslo ved å kjøpe 50% av en av Oslos mest kjente eiendomsaktører. Akershus Eiendom har vært rådgiver for Anthon B Nilsen Eiendom i en av årets største transaksjoner.

Akershus Eiendom har gjennom mange år bistått Anthon B Nilsen Eiendom i ulike oppdrag, senest i 2019 var Akershus Eiendom rådgiver for selskapet ved salget av Nye Broverkstedet på Vulkan til Aspelin Ramm. Våren 2020 fikk Akershus Eiendom et nytt oppdrag fra Anthon B Nilsen Eiendom, nemlig å bistå selskapet med gjennomføring av endringer i eierstrukturen i selskapet. Målet med endringene var å sikre selskapet en finansielt sterk partner og samtidig legge til rette for at Anthonstiftelsen – som eier 50 prosent av Anthon B Nilsen AS – kunne løses ut som eier av eiendoms- og utviklingsporteføljen i selskapet.

Etter tidlige sonderinger mellom det svenske børsnoterte selskapet Fastighets AB Balder og Anthon B Nilsen ble det klart for eiere, styre og ledelse i Anthon B Nilsen at Balder kunne være en meget god partner for begge de oppgaver som skulle løses. I juni ble det oppnådd enighet mellom partene om Balders 50% kjøp av hele eiendomsporteføljen. Med dette fikk Balder et betydelig styrket fotfeste i Norge, og eierskap i en erfaren utviklingsorganisasjon som kan løfte nye prosjekter. Blant disse er et omfattende boligprosjekt på Hurum (arkitektillustrasjon vist under)

Hurum utviklingsprosjekt

Konsernsjef i Balder, Erik Selin, uttaler: «Vi har gjort et par investeringer i Oslo og Innlandet, men ikke fått etablert en ledende posisjon slik vi har i Danmark og Finland – i tillegg til i hjemmemarkedet Sverige. Gjennom investeringen i Anthon B Nilsen Eiendom og den posisjonen og porteføljen de har utviklet, får vi gjennom én transaksjon tilgang til et fullt, profesjonelt utviklingsmiljø og et godt potensial for videre utvikling».

Deleier og daglig leder i Anthon B Nilsen, Peder Chr. Løvenskiold, uttaler: «Med Balder som deleier får vi styrke til å flytte virksomheten opp en divisjon i Norge. Vi får finansiell kraft til å kunne konkurrere om, og påta oss, større og mer omfattende utviklingsprosjekter. Dette blir bra både for det norske eiendomsmarkedet, for våre ansatte og for oss som eiere i fremtiden. Med Balder som medeier får vi også tilgang til kompetanse og erfaring fra segmenter der Anthon B Nilsen foreløpig ikke har hatt fotfeste, f.eks. bolig- og hotellmarkedet».

Blant eiendommene i porteføljen er også Lahaugmoen, med både en stor utleievirksomhet og utviklingspotensiale, som vist under.

Lahaugmoen, arkitektillustrasjon