Kontor

Nordic Outlook, Autumn 2021 - eiendomsmarkeder i en ny opptur

I høstens utgave av Nordic Outlook gir vår partner JLL et bilde av en eiendomsbransje og et marked i svært godt driv. Transaksjonsvolumet ligger an til å sette nye rekorder, drevet av lave renter og bedrede utsikter for regionens økonomiske utvikling. Leieindeksene for kontor i de største byene er enten på slutten av en kortvarig nedtur, eller i starten av en ny periode med vekst.

JLL fremhever i rapporten at alle eiendomsmarkedene i Norden har vært i solid bedring gjennom de siste 12 måneder, og som i Norge har man i de andre nordiske landene sett en spesielt høy aktivitet i fusjoner og oppkjøp av eiendomsselskaper. Dette har løftet transaksjonsvolumet til nye høyder i alle landene med unntak av Finland. I flere av disse transaksjonene har man sett at store porteføljer gir ekstra høye priser – for kontorporteføljer inntil over 10% over beregnet eiendomsverdi. De mest ettertraktede segmenter, bortsett fra kontor som dominerer via fusjoner og oppkjøp, er logistikk med lav risiko, utleiebolig og sosial infrastruktur.

Et dybdetema i denne versjonen av Nordic Outlook er ESG (Environmental, Social and Governance) og ESG-fokusert investering, som er stadig mer aktuelt. Spesielt miljøhensyn er aktuelt for eiendomsbransjen, og rapportering av karbonavtrykk og energibruk ved drift og investeringer blir både påkrevd og mer komplisert i de kommende årene. En nøkkelobservasjon er at en voksende andel av investorer har fokus på ESG, og at flere gårdeiere nå legger vekt på optimal energistyring av bygninger samt tiltak for å redusere utslipp når man utvikler nye bygg. Finansiering, på den annen side, er per i dag ikke særlig mye bedre for «grønne» eiendommer; JLL anslår at obligasjoner med «grønn» profil kun oppnår 2-10 punkter bedre finansiering enn de som ikke kvalifiserer.

JLL Nordic Outlook, Autumn 2021 - Last ned her