Kontor

Nordic Outlook: Eiendomsmarkedene i Norden er stødige gjennom pandemien

Vår partner JLL har nylig gitt ut Nordic Outlook, som gir et raskt overblikk over eiendomsmarkedene i Sverige, Danmark, Finland og Norge. I det store og hele er dette hyggelig lesning, da Norden generelt har kommet greit fra markedssjokket så langt i det uvanlige året 2020.

Man kan legge merke til at transaksjonsvolumene i våre naboland nærmest var uforandret i 1. kvartal 2020 sammenlignet med samme periode i 2019, mens vi så en svekkelse i Oslo. Kontormarkedene er også relativt stabile etter en periode med pandemiproblemer: Bortsett fra Oslo, forventer man nedgang i kontorleienivåene kun i Stockholms prime-område samt i utkanten av Helsinki. For de nærmeste fire årene ventes leienivåene å gå nesten flatt i alle de største nordiske byene.

Last ned rapporten her, eller se webinaret med presentasjon av Nordic Outlook, holdt 26. september 2020, her.