Kontor

Ny Sjeføkonom og Analysesjef i Akershus Eiendom

Kari Due-Andresen er ansatt som Sjeføkonom og Analysesjef i Akershus Eiendom. Due-Andresen har vært ansatt i Handelsbanken siden 2011 og sjeføkonom siden 2015. Hun erstatter Ragnar Eggen som ønsker å trappe ned etter å ha vært analysesjef i Akershus Eiendom siden 2007.

Kari Due-Andresen har tidligere vært seniorrådgiver i Norges Bank innen makroøkonomisk og pengepolitisk analyse. Due-Andresen har også bakgrunn som finansanalytiker i DNB Markets og forskningsassistent ved Økonomisk Institutt ved Universitet i Oslo (UiO). Hun har mastergrad i samfunnsøkonomi fra UiO og siviløkonomstudiet ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Akershus Eiendom er Norges ledende megler av næringseiendom. Selskapets har siden 1992 hjulpet kunder med rådgivning og bistand innen analyse, verdivurdering, transaksjoner, leietakerrådgivning og utleie.

Kari Due-Andresen er en av Norges dyktigste og mest anerkjente sjeføkonomer, og vi er glade for at hun har takket ja til å begynne i Akershus Eiendom. Vi har over 20 år bygget opp en solid analysekompetanse med store mengder data om eiendomsmarkedet i Norge. Med ansettelsen av Due-Andresen, tar vi sikte på å ytterligere utvikle vår analysekompetanse til et nytt nivå, sier Petter Nylend, adm. direktør i Akershus Eiendom som fortsetter:

Det norske eiendomsmarkedet var tidligere i stor grad preget av ufullstendige data og lite gjennomsiktighet. Akershus Eiendom har sammen med flere av våre konkurrenter over flere år gjort et solid stykke arbeid for å endre denne situasjonen. I dag sitter vi alle på svært mye data som i stor grad er blitt allemannseie. Det avgjørende er hvordan vi bruker dem. For oss er det viktig å kunne forstå sammenhengene mellom alle faktorene som danner grunnlag for våre kunders forretningskritiske beslutninger.

Markedet er blitt mer profesjonalisert, og bransjen er også blitt mye mer internasjonalisert. Med ansettelsen av Kari Due-Andresen ønsker vi å videreutvikle vår ledende kompetanse- og kunnskapsmessige posisjon ytterligere gjennom å kunne utarbeide enda mer komplette analyser. Dette er nødvendig å for å levere gode analyser til våre kunder også i framtiden, understreker Petter Nylend. Kari Due-Andresen begynner i Akershus Eiendom 1. oktober 2021.

Kari Due-Andresen

Jeg har blitt kjent med Akershus Eiendom gjennom min jobb i Handelsbanken, og har alltid hatt et veldig godt inntrykk av selskapet og deres ansatte. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å videreutvikle analysekapasiteten hos Akershus Eiendom og har stor tro på å inkludere makro i analyseproduktet. Jeg ser fram til å bli en del av selskapet, og sammen tror jeg vi kan ta det enda ett skritt videre, sier Kari Due-Andresen.

Ragnar Eggen begynte i Akershus Eiendom i 2002 og har vært analysesjef siden 2007. Han har vært en pioner innen verdivurdering og analyse i den norske eiendomsbransjen, noe han har høstet stor anerkjennelse for i hele markedet. Ragnar Eggen har vært en vært viktig bidragsyter til Akershus Eiendoms mangeårige, spennende utvikling. Vi vil takke ham for denne formidable innsatsen samtidig som vi har stor forståelse for hans ønske om å trappe ned etter svært mange års pendling til og fra sin familie i Trondheim, fremholder Nylend. Heldigvis slutter ikke Ragnar helt. Han er fortsatt medeier og vi skal fortsatt dra nytte av hans kompetanse og kapasitet i en god stund framover.

Ragnar Eggen


Dette har vært en modningsprosess over flere år. Da familien flyttet til Trondheim i 2009 tenkte jeg i utgangspunktet å fortsette som analysesjef i opp mot 5-7 år. God fleksibilitet og spennende oppgaver kombinert med effektive rutiner har gjort det mulig å fortsatt ha stillingen i 12 år som pendler. Det har vært veldig bra, men også krevende i en periode hvor man bør være til stede for barn i barnehage- og skolealder, sier Ragnar Eggen.

Jobben som analysesjef har vært, og er, en av de mest interessante i bransjen, spesielt når man er en del av et selskap med enorm kompetanse og stort kontaktnett. Jeg har hatt stillingen i 14 år og hatt ganske stor frihet til både å være kreativ, til å se helheten i bransjen, og til å gå i dybden i spesielle problemstillinger som angår mange selskaper operasjonelt og finansielt. Kari tar fatt på en svært spennende jobb der hun også kan utvide analyseavdelingens horisont med en ny dimensjon i makro- og finansretning. Jeg skal være deltagende på et mer begrenset nivå i både måneder og år fremover for å bidra til at eksisterende verktøy, databaser, analysemetoder og prosesser videreføres og fornyes på beste måte, når det nå tilføres kapasitet og kompetanse som går langt utenpå hva som har vært mulig og oppnåelig i vår bransje, avslutter Ragnar.

Som et ledd i styrkingen av Akershus Eiendoms analysekompetanse, er også nylig Joachim Wulff og Jørn Mandius Jacobsen ansatt fra DNB Næringsmegling. Sammen med selskapets leder for verdivurdering, Erik A. Bratt, skal de fra høsten primært fokusere på verdivurdering. Dette frigjør ressurser fra dagens analytikere, som frem til nå også har håndtert dette. Akershus Eiendom får med dét et dedikert team av seks-syv personer som skal bidra til å ytterligere løfte selskapets fokus på analyse. Selskapet skal dermed være enda mer synlig og mer tilstede hos kundene med sine analyser.