Logistikk 

Utsikter fra Taket, august 2022 | Logistikk - Del 1 Makro

Siden vår forrige logistikkrapport i februar har vi fått nye korona-nedstengninger i Kina og ikke minst en krig i Europa. Dette har bidratt til å forlenge problemene i internasjonale verdikjeder.

  • På kort sikt vil høy kostnadsvekst, rask renteoppgang og svakere varekonsum by på utfordringer for lager- og logistikk.
  • På lengre sikt vil derimot en sterk netthandelstrend, ny teknologi og økt fokus på forsyningssikkerhet og ESG trolig føre til et permanent høyere lagerbehov og betydelige investeringer.