Utsikter fra Taket | Leiemarkedet for logistikk - Februar 2022

Det er høy aktivitet i utleiemarkedet for logistikkeiendom. Vi opplever økende interesse fra aktører innenfor blant annet netthandel og tredjeparts-logistikk.

Denne korte filmen gir deg et sammendrag av vår markedskommentar om leiemarkedet for logistikkeiendom.