Akershus Eiendom har inngående kunnskap om næringseiendomsmarkedet og utarbeider generelle og skreddersydde analyser, rapporter og markedspresentasjoner for både små og store aktører i hele landet.

Vi har en ambisjon om at våre kunder skal ha tilgang på markedets beste beslutningsgrunnlag. Under Markedsinnsikt leverer vi løpende nøkkeltall og prognoser for alle hovedsegmentene innen norsk næringseiendom. Vi utfører jevnlig målrettede undersøkelser og samler fortløpende inn informasjon via meglervirksomheten og relevante tredjepartskilder. Våre statistikker, indekser og prognoser er bygd opp over lang tid og nyter høy tillit i markedet.

Vi utfører også mer komplekse rådgivningsoppdrag for konkrete prosjekter, bygg, områder og segmenter. Ta kontakt.