Makro 

Del 1: Makro og pandemi

Du ser nå filmen Utsikter for 2022 del 1 av 6: Makro og pandemi ved Kari Due-Andresen.

Under finner du ytterligere fem korte videosnutter om vårt oppdaterte markedssyn for næringseiendom per desember 2021. Vi tar for oss makro, kontormarkedet, transaksjonsmarkedet, logistikk og ESG.