Transaksjonsmarked 

Del 4: Transaksjonsmarked og verdiutvikling

Du ser nå filmen Utsikter for 2022 del 4 av 6: Transaksjonsmarked og verdiutvikling ved Ragnar Eggen.

Under finner du ytterligere fem korte videosnutter om vårt oppdaterte markedssyn for næringseiendom per desember 2021. Vi tar for oss makro, kontormarkedet, transaksjonsmarkedet, logistikk og ESG.